Tag: Tandy TRS-80 Color Computer 2

  • Tandy TRS-80 Color Computer 2

    Tandy TRS-80 Color Computer 2 to jeden z przedstawicieli niezbyt znanej w Europie, ale popularnej za oceanem serii TRS-80. W 1977 roku, gdy firma Commodore zaprezentowała komputer PET, Jack Tramiel usiłował zainteresować swoim produktem firmę Tandy, by ta rozprowadzała PETa przez sieć swoich sklepów elektronicznych RADIO SHACK. Starania te przyniosły skutek odwrotny do zamierzonego. Firma…