Tag: Macintosh SE/30

  • Macintosh SE/30

    Macintosh SE/30

    Wprowadzony na rynek w styczniu 1989 roku Macintosh SE/30 to komputer z zintegrowanym monitorem tzw. „lodówka”, zastępujący wcześniejszy Macintosh SE. W modelu tym zrezygnowano już z opcji spotykanej we wcześniejszym SE – drugiej stacji dyskietek – na korzyść twardego dysku. Fabrycznie montowano dysk SCSI o pojemności 40-80 Mb, jednak mój egzemplarz ma włożonego olbrzyma 340…