Tag: Macintosh IIsi

  • Macintosh IIsi czyli „Road Apple”

    Macintosh IIsi to przedstawiciel serii Macintosh II, w ramach której, od 1987 do 1993 roku, produkowano następujące komputery: Macintosh II (2.03.1987 – 15.01.1990) 16 MHz 68020 Macintosh IIx (19.09.1988 – 15.10.1990) 16 MHz 68030 Macintosh IIcx (7.03.1989 – 11.03.1991) 16 MHz 68030 Macintosh IIci  (20.09.1989 – 10.02.1993) 25 MHz 68030 Macintosh IIfx (19.03.1990 – 15.04.1992)…