Tag: IEEE-488

  • Co podłączyć do Commodore PET?

    Mam kilka komputerów Commodore sprzed ery C64. Wyposażane one były standardowo w złącze IEEE-488, które umożliwia szeregowe podłączania urządzeń peryferyjnych. Złącze zostało opracowane w latach 60 przez Hewlett Packard, a w 1975 doczekało się standaryzacji, przez co używane było w wielu komputerach z lat 70 i początku 80. Typowa wtyczka IEEE-488 Jest to 8 bitowe…