Amiga 600 HD



Wariacja Amigi 600.

Amiga 600 HD

Firmowo dodano 40 Mb dysk twardy. Po za tym jest to stadardowa Amiga 600.

Amiga 600 HD



Krótka metryczka komputera:

Oprócz komputera mam trochę literatury: I oczywiście firmowe dyskietki z Workbenchem 2.0




Powrót do strony głównej